Her kommer Digitalelev, en ny tjeneste fra Bokbasen

Oversikt over alle digitale læremidler på ett sted

På Digitalelev får du oversikt over alle tilgjengelige digitale læremidler uavhengig av tilbyder. Læremidlene er registrert med objektive og beskrivende metadata av høy kvalitet slik at det blir mulig for skolen å sammenligne de ulike produktene som finnes.

Kjøp lisenser

Lisenser til alle digitale læremidler kan kjøpes direkte fra den enkelte utgiver i Digitalelev. Dette gjør at skolen kun trenger å forholde seg til én markedsplass og kan kjøpe lisenser fra alle tilbydere på ett sted.

Administrer lisenser og tilganger

På Digitalelev får du oversikt over alle lisenser skolen har kjøpt og alle som er tilknyttet skolen kan se hvilke lisenser man har tilgang til. Skolen gjennomfører tildeling av lisenser til elevene inne i plattformen. Man kan tildele lisenser på alle nivå, som for eksempel til hele skolen, klassetrinn, klasser eller helt ned på elevnivå.

Kontroll over kostnadene

Innkjøper ved skolen kan sette overordnede budsjettgrenser og styre hva pengene som er satt av til digitale læremidler brukes på. Dette sikrer at skolen alltid har kontroll over kostnadene og aldri vil bruke mer enn planlagt.

Statistikk og rapportering

Skolen har alltid full oversikt over sin kjøpshistorikk og har tilgang til oppdaterte rapporter med oversikt over forbruk i forhold til de satte budsjettrammene. Statistikkverktøyet gjør at man kan se forbruk fordelt på for eksempel skole, trinn og fagområde.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi sender fortløpende ut informasjon angående utviklingen av Digitalelev. Meld deg på for å holde deg oppdatert!